Hotarâre

privind modelul cererii si modelul documentului de acreditare pentru delegati ai mijloacelor de comunicare în masa, observatori interni ai organizatiilor neguvernamentale si delegati din partea presei libere si audiovizuale straine, precum si observatori din partea unor organisme si institutii europene si internationale

Model Cerere acreditare observatori interni
Model Cerere acreditare institutii massmedia
Model Cerere acreditare observatori externi
Model Cerere acreditare massmedia international
Model Acreditare

 

ACREDITARI

 

ACREDITARI RESPINSE

Hotararea 28

Hotararea 29